หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.น้ำไผ่
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
“ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
ส่งเสริมอาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ยึดมั่นธรรมาภิบาล อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำไผ่  

 
 
พันธกิจ (แผนพัฒนาจังหวัด)
 
    พัฒนาให้เมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาน และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
    ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
    พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน
    ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค่า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
  การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง/ ซ่อมบำรุง/ พัฒนาให้มีน้ำบริโภคทุกพื้นที่/และพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ทางการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา
กีฬาทุกระดับ
  การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และความมั่นคงปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนงานสาธารณสุข และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
  การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส
  การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 081-2800-145 โทรสาร : 081-2800-145
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,510,181 เริ่มนับ 5 พ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-078-3617