หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และอาชีพให้กับชาวตำบลน้ำไผ่
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลน้ำไผ่
อบต.น้ำไผ่
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
นายชาวิสิทธิ์ ขิงหอม
นายก อบต.น้ำไผ่
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @namphai
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
   
 
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรัลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักณฑ์ และวิธีการเกียวกับการจัดให [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหั [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
กำหนกการลงพื้นที่ประชุมประชาคม และ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน [ 27 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 34 
คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 51 
รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 77 
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 65 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 83 
การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจักการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนดาวโหลดแอปพลิเคชั่น ThaiD [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 170 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 345 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดธิดากระเทียมโทน [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 215 
ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์(Pro [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 97 
แบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์ e-service [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 159 
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหั [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือหรือพนักงานส่ว [ 19 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 287 
ประกาศองค์การริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 683 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 198 
รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 113 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 110 
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลน้ำไผ่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 399 
รายงานผลสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 229 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565( ตุลาคม 64 [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 329 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 257 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง รับ โอน ย้าย ข้าราชการ หรือพนักงงานส่ว [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 413 
รายงานผลการอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ปีงบประมาณ 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 383 
แต่่งตั้งผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้ง [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 265 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 297 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 223 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 135 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 148 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 151 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 151 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 192 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 141 
ประกาศ เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 304 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 267 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 228 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 257 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 307 
   
 
   
ประกาศ
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 301 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 301 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอันโนมัติ รุ่นที่ 1/2567  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหลือจ่าย  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 ขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานการณ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์-จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์-จิตอาสา ของโรงเรียน วิทยาลัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง อปท. พิจารณาดำเนินการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
 การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
  แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
  ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 คู่มือโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
 ซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
   
   
 
ทม.อุตรดิตถ์ การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม และกระเช้าของขวัญ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หาดงิ้ว รายางานผลการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตำบลหาดง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำไผ่ ประชุมประจำเดือน หมู่ 1 บ้านนาผักฮาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำไผ่ พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ฝายหลวง อบต ฝายหลวง ช่วยชาวสวนกระจายลองกอง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หาดงิ้ว การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/ 365 วันอุตรดิตถ์ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ฝายหลวง มอบถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือ บ้านไฟไหม้ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
อบต.หาดล้า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ทองแสนขัน รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาส4) [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นายาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่ว [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.นายาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่ว [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หาดล้า ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำป [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ในเมือง ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนการตรวจสอบภายในระ [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยมุ่น ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประช [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
   
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่ว [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ(ปั้มลม) จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วน [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง จำนวน 1 ตู้ องค์การบริหารส่วนตำบลน [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทีย [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามสาย บ้านนาผักฮาด หมู่ [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าภายในภายนอกอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ โดยวิ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งห้องประชุมสภาองค์กา [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งขนาดกว้าง 4x2.10 เมตร เป็นป้ายโครงเหล็กพ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีตเครื่องยนต์(คอริ่ง) จำนวน 1 เครื่อง อง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างรถไถปรับเกรดดินโคลนที่สไลด์ทับไหล่ทางถนนสาย อต.ถ. 43-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหาร [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างต่อเติมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สามแยกสุดสายถนนทางหลวง สาย 43-001 ห [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ โดยวิ [ 17 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามการเสียภาษี ปี 66 (27 ม.ค. 2566)    อ่าน 124  ตอบ 2  
ขอกระสอบปุ๋ย (24 ม.ค. 2566)    อ่าน 127  ตอบ 1  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


ทม.อุตรดิตถ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ขุนฝาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กันดินพัง หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวน ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านปางผึ้ง ซอยบ้านนางสุจิน แก้วด [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่ที่ 3 บ้านน้ำคอม ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวั [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา ตำบลท่าปลา อำ [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ 4 บ้านน้ำสิง [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จั [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการวางท่อน้ำอุปโภค บริโภคเชื่อมต่อท่อน้ำโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการวางท่อน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรเชื่อมต่อน้ำโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำ [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรเชื่อมต่อท่อโครงการพระราชดำริอ่า [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว(กองคลัง) [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง (กองคลัง) [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานป [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkje [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 1 ชุด(แผนงานการศ [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.ท่าปลา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเชล) คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามบัญชีร [ 4 ต.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/Otop
สถานที่สำคัญ/Travel
 
แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาทองถิ่่น ตำบลน้ำไผ่
น้ำตกคลองตรอน
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเทอร์เน็ท
  ด้านไฟฟ้า
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 081-2800-145 โทรสาร : 081-2800-145
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,881,840 เริ่มนับ 5 พ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-078-3617